Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zarządzenie nr D.110.29.2016

Zarządzenie nr D.110.29.2016

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Na podstawie § 5 zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. Nr 3, poz. 3 i z 2014 r., poz. 26) i § 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2017-04-03 13:10:53
Wprowadził do BIP: Małgorzata SadowskaData modyfikacji: 2017-04-03 13:27:41
Ilość wyświeleń artykułu: 23291Historia zmian >>
Redagują: Małgorzata Sadowska, Arkadiusz Rossmann