Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zarządzenie nr WIW.D.110.26.2016

Zarządzenie nr WIW.D.110.26.2016

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010  r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. Nr 3, poz. 3 i z 2014 r., poz. 26) i § 7 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Procedury udzielania zamówień publicznych stanowiące załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2017-04-03 13:10:47
Wprowadził do BIP: Małgorzata SadowskaData modyfikacji: 2017-04-03 13:27:37
Ilość wyświeleń artykułu: 23321Historia zmian >>
Redagują: Małgorzata Sadowska, Arkadiusz Rossmann